top of page

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản”) được nêu dưới đây, vì chúng áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web khác nhau của chúng tôi, ứng dụng di động, API, thông báo qua email, các nút ứng dụng và tiện ích con (đề cập đến là “Dịch vụ”), và mọi thông tin, văn bản, đồ họa, ảnh hoặc các tài liệu khác được tải lên, tải xuống hoặc xuất hiện trên Dịch vụ (được gọi chung là “Nội dung”). việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng và bất kỳ và tất cả các điều khoản áp dụng khác được đề cập ở đây một cách tuyệt đối.


Các Điều khoản và điều kiện này chi phối bạn, người sử dụng Dịch vụ (“bạn” hoặc “người dùng”) truy cập và sử dụng ứng dụng, trang web, nội dung và dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi GreenSys Corp. (“GreenSys” , “Chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản như được quy định bên dưới. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. GreenSys và bạn cũng có thể được gọi riêng như một “Bên” hoặc gọi chung là “Các Bên”.

Điều khoản sử dụng PDF (VN)

I. Thu thập thông tin

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin khi bạn điền vào biểu mẫu, yêu cầu trở thành Nhà vận chuyển, Người gửi hàng hoặc Đối tác, đăng nhập vào tài khoản GreenSys của bạn, gửi hoặc chấp nhận yêu cầu Lô hàng, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với chúng tôi theo cách khác. Thông tin này có thể bao gồm tên, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài chính, ghi âm cuộc gọi và video, thông tin bảo hiểm, xếp hạng và đánh giá dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin bổ sung về các yêu cầu Lô hàng và cách chúng được thực hiện, bao gồm những thông tin sau:

Chủ hàng

Nếu bạn là Người gửi hàng và gửi yêu cầu đơn hàng, chúng tôi sẽ thu thập một số chi tiết nhất định liên quan đến việc bạn gửi, bao gồm ngày và giờ yêu cầu của bạn, địa chỉ xuất xứ và điểm đến, mô tả về hàng hóa được vận chuyển, giá cước và các thông tin khác về đơn hàng.

​Nhà vận tải

 Nếu bạn là Nhà vận chuyển, chúng tôi thu thập thông tin về giá thầu của bạn đối với yêu cầu đơn hàng cũng như thông tin về sở thích làn đường của bạn, chấp nhận và thực hiện bất kỳ yêu cầu đơn hàng nào, bao gồm thông tin tài chính, phương tiện và tài xế.

Tài xế

Nếu bạn là tài xế vận chuyển hàng hóa thay mặt cho Hãng vận chuyển, chúng tôi có thể thu thập thông tin về chuyến đi của bạn để thực hiện yêu cầu Gửi hàng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về vị trí của bạn và về các tài liệu bạn tải lên, như được mô tả bên dưới.

Đối tác

Nếu bạn là nhà môi giới, trung gian hoặc bên thứ ba khác hợp tác với GreenSys (“Đối tác”), chúng tôi có thể thu thập thông tin về bất kỳ yêu cầu Lô hàng nào, thông tin xuất xứ và điểm đến, thông tin khách hàng, mô tả hàng hóa được vận chuyển, giá cước, địa chỉ email, và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

bottom of page