top of page

Quyền riêng tư & Điều khoản

GreenSys Corp. (“GreenSys” “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”) cung cấp nền tảng trực tuyến và di động để giúp Người gửi hàng và Hãng vận chuyển quản lý việc vận chuyển hàng hóa. Người gửi hàng có thể gửi yêu cầu vận chuyển hàng hóa (“Lô hàng” ), Nhà cung cấp dịch vụ có thể chấp nhận các yêu cầu đó và chỉ định Tài xế thực hiện chúng và Người gửi hàng, Nhà cung cấp dịch vụ và Tài xế (nếu có, “bạn” hoặc “của bạn”) có thể theo dõi các yêu cầu đó. Để cung cấp Dịch vụ, GreenSys thu thập và xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau Chính sách Bảo mật này mô tả cách GreenSys thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động cũng như các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”) hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi.

 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi Ngày có hiệu lực ở đầu Chính sách quyền riêng tư này và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm tuyên bố vào trang chủ của chúng tôi hoặc gửi cho bạn thông báo về ứng dụng di động của chúng tôi hoặc qua email). Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ hoặc tương tác với chúng tôi để được cập nhật về các phương pháp thông tin của chúng tôi và các lựa chọn có sẵn cho bạn. Bằng cách truy cập các trang web của Greensys, bạn đang chấp nhận các thực hành được mô tả ở đây.

Bảo mật thông tin PDF (VN)

I. Thu thập thông tin

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin khi bạn điền vào biểu mẫu, yêu cầu trở thành Nhà vận chuyển, Người gửi hàng hoặc Đối tác, đăng nhập vào tài khoản GreenSys của bạn, gửi hoặc chấp nhận yêu cầu Lô hàng, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với chúng tôi theo cách khác. Thông tin này có thể bao gồm tên, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài chính, ghi âm cuộc gọi và video, thông tin bảo hiểm, xếp hạng và đánh giá dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin bổ sung về các yêu cầu Lô hàng và cách chúng được thực hiện, bao gồm những thông tin sau:

Chủ hàng

Nếu bạn là Người gửi hàng và gửi yêu cầu đơn hàng, chúng tôi sẽ thu thập một số chi tiết nhất định liên quan đến việc bạn gửi, bao gồm ngày và giờ yêu cầu của bạn, địa chỉ xuất xứ và điểm đến, mô tả về hàng hóa được vận chuyển, giá cước và các thông tin khác về đơn hàng.

​Nhà vận tải

 Nếu bạn là Nhà vận chuyển, chúng tôi thu thập thông tin về giá thầu của bạn đối với yêu cầu đơn hàng cũng như thông tin về sở thích làn đường của bạn, chấp nhận và thực hiện bất kỳ yêu cầu đơn hàng nào, bao gồm thông tin tài chính, phương tiện và tài xế.

Tài xế

Nếu bạn là tài xế vận chuyển hàng hóa thay mặt cho Hãng vận chuyển, chúng tôi có thể thu thập thông tin về chuyến đi của bạn để thực hiện yêu cầu Gửi hàng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về vị trí của bạn và về các tài liệu bạn tải lên, như được mô tả bên dưới.

Đối tác

Nếu bạn là nhà môi giới, trung gian hoặc bên thứ ba khác hợp tác với GreenSys (“Đối tác”), chúng tôi có thể thu thập thông tin về bất kỳ yêu cầu Lô hàng nào, thông tin xuất xứ và điểm đến, thông tin khách hàng, mô tả hàng hóa được vận chuyển, giá cước, địa chỉ email, và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

Yêu cầu xóa tài khoản

Quyền xóa: Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân đã thu thập từ bạn.

bottom of page